Naši istaknuti klijenti su:


- Trend d.o.o. Bratunac - Kamenolom Žlijebac

- Kamenolom Karabegovac d.o.o. Doboj

- Kamenolom Dobrnja d.o.o. Banja Luka

- Hercegovina Putevi a.d.

- Kamenolom Zgonjevo

- Graditelj Teslić d.o.o.

- Kozara putevi d.o.o. Banja Luka

- Rudnik i termoelektrana Ugljevik

- Površinski kop Bogutovo selo

- Didović d.o.o. - kamenolom Šekovac Bosanski Petrovac

- S.M. Selimović - kamenolom Zgon Ključ

- MG Mind d.o.o. Mrkonjić Grad

- Mrkonjićputevi a.d.

- Geokop d.o.o. Derventa

- Josipović d.o.o. Doboj

- Šumsko gazdinstvo Vučević Čajniče

- Majnex d.o.o. Pale