Bušenje

Usluge bušenja „D.D. MINEKS“ d.o.o. Zvornik pruža svima zaintersovanim subjektima koji posjeduj ugovore o koncesiji za eksploataciju u rudarstvu kao i odobrenim projektima u putogradnji građevinarstvu i elektroenergetici.

Po zaključivanju ugovora o izvođenju radova stručna lica izlaze na lice mjesta i dogovaraju radove.
U obavljanju radova bušenja koriste vlastite bušaće garniture najpoznatijih svjetskih proizvođača, kao što su Atlas Copco, Ingersol Rand i Bohler.

Osoblje koje je uključeno na obavljanju ovih radova posjeduje potrebnu stručnu spremu dipl.inž. rudarstva, rudarski tehničari, bušači, rukovaoci rudarske mehanizacije, palioci mina a redovno se vrše stručna usavršavanja i edukacije tehničkog osoblja i radnika.


Miniranje

Miniranje se vrši nakon izvršenih radova bušenja i proračuna od strane stučnih lica o količinama eksploziva i eksplozivnih sredstava potrebnih za određeno i pripremljeno  minsko polje. Proračunate količine se kroz zahtjev za prevoz dostavljaju  nadležnim organima MUP-a radi dobijanja potrebnih odobrenja za prevoz eksplozivnih materija. Da bi se dobilo odobrenje za prevoz eksplozivnih materija potrebno je količinu potrebnog eksploziva i eksplozivnih sredstava najaviti minimalno 48 sati prije početka prevoza.
Za potrebe prevoza bušaćih garnitura, opreme i materijala kao i prevoz eksploziva i eksplozivnih sredstava i pirotehničkih sredstava potrebnih za izvođenje ugovorenih radova, a u cilju što bržeg i efektnijeg rada, oformili smo vlastiti vozni park.

Društvo raspolaže sa vozilima za prevoz eksplozivnih sredstava (atestiranih prema ADR standardu) različitih nosivosti zavisno od potrebe, kao i stručnim i osposobljenim licima za prevoz eksplozi vnim sredstvima i licima za bezbjednost prevoza eksplozivnih sredstava (savjetnicima za bezbjednost u saobraćaju), po Zakonu o prevozu opasnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova.

Mjere zaštite na radu, su izuzetno oštre, zakonima o rudarstvu, zaštiti na radu, zaštiti od požara i drugimn zakonima su propisane i obavezne (prva pomoć, uputstvo za rad i dnevnik rada nalaze se na svakoji mašini). Radnici posjeduju svu potrebnu opremu za zaštitu na radu, zaštitu od požara kao i prvu pomoć. U skladu sa zakonom o rudarstvu i ostalom zakonskom procedurom svake godine se vrše obuka i provjera znanja radnika iz oblasti zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći kao i ljekarski pregledi.

  Proizvodnu liniju trenutno predstavljaju eksplozivne materije (industrijski eksplozivi) opšte namjene ANFO tipa, komercijalnog naziva „ANFEKS“. Pored proizvodnje eksplozivnih materija privredno društvo „D.D. MINEKS“ d.o.o. Zvornik raspolaže i velikim skladišnim prostorom „Planina“ koji se nalazi u Banja Luci. Skladište je izrađeno po propisima za izgradnju i skladištenje eksplozivnih materijala, posjeduje  upotrebnu dozvolu, propisno je obilježno ,ograđeno i obezbjeđeno stražarskom službom.

Osoblje koje učestvuje u procesu proizvodnje kao i u poslovima bušenja i miniranja prošlo je adekvatnu obuku i osposobljeno za samostalno i bezbjedno obavljanje tih poslova. Industrijski eksplozivi komercijalnog naziva „ANFEKS“ vrhunskog su kvaliteta i u potpunosti zadovoljavaju kako naše vlastite potrebe tako i potrebe kupaca kojima su dostupni u daljoj distribuciji.

„ANFEKS“ se pakuje u plastične folije profila 60, 70, 90 mm, a dostupan je subjektima koji posjeduju odobrenje za nabavku izdatu od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.  ANFO eksploziv „ANFEKS“ se proizvodi u modernoj i kombinovanoj mašini u rinfuznom i patroniranom stanju svih prečnika. Primenom najkvalitetnijih vrsta amonijum nitrata i precizan procenat ulja u An-fo eksplozivu garantuje najviši kvalitet ove vrste eksploziva. Zastupljenost Anfo eksploziva u miniranju na našem području je oko 50 %. Zbog toga se kvalitet ovog eksploziva pre izlaska iz fabričke hale više puta kontroliše od strane kontrolora kvaliteta eksploziva.

ANFO eksplozivne smeše su praktično dvokomponentni sistemi sastavljeni od poroznog amonijumnitrata i određenog procenta gorivog ulja. Zbog svog prostog sastava ove eksplozivne smeše spadaju u najsigurnije eksplozive za proizvodnju, transport i rukovanje. Smeša ima uravnotežen bilans kiseonika i razlaže se tako da u produktima eksplozije nema otrovnih gasova. Nasipanjem u bušotinu, dobija se potpuna ispunjenost, tako da je energija eksploziva efikasnija i bolje utiče na efekte miniranja.

Minerske karakteristike ANFO eksploziva takođe su povećane upotrebom pravilnog inicijatora, koji obezbeđuje maksimalnu brzinu detonacije sa potpunim transferom energije. Ne smeju se koristiti za miniranje u bušotinama sa vodom i u rudnicima gde dolazi do pojave metana i eksplozivne ugljene prašine. Iniciranje se vrši pentolitskim pojačnicima ili drugim primarnim eksplozivom.

Dosadašnji angažman i stečeno iskustvo u ovoj blasti diktira dalji tehnološki razvoj, unapređenje i proširenje ponuda i sredstava. Pertaining to significantly more highlights take the time to session dumps cc cvv http://prvtzone.ws/forums/dumps-cc-cvv.62/ are doing that will appropriate right this moment. Realizacija ovog opredjeljenja bazirana je na stručnim sposobnim i kreativnim kadrovima i tehničkim rješenjima organizovanim kroz savremeni sistem poslovanja koji se neprekidno mora usavršavati sa težnjom da privredno društvo  proširi spektar proizvoda i usluga u oblasti  praktičnih i stručnih poslova na proizvodnji eksploziva i eksplozivnih sredstava, pirotehničkih sredstava, kao i poslova bušenja i miniranja u rudnicima, kamenolomima, u građevinarstvu, u šumarstvu kao i u elektroenegretici .

Proizvodnja privrednih eksploaziva i pirotehničkih sredstava podrazumjeva upoznavanje sa tehnološkim procesom proizvodnje, potencijalnim opasnostima koji proističu iz procesa, kao i sa mjerama zaštite zdravlja na radu, zaštite od požara kao i zaštite životne sredine. U okviru razvoja i primjene tehnologija za sopstvene ili za potrebe drugih privredno društvo „D.D. MINEKS“ d.o.o. Zvornik  planira proširiti spektar stručnih poslova i aktivnosti u dijelu usavršavanja proizvodnje eksploziva i eksplozivnih sredstava, proizvodnju pirotehničkih sredstava kao i izgradnju objekata za njihovo pakovanje,skladištenje  transport i upotrebu, kao i izradu i sklapanje nonel konektora.

Privredno društvo „D.D. MINEKS“ d.o.o. Zvornik posjeduje sva zakonom propisana Rješenja nadležnih institucija za obavljanje naprijed navedenih djelatnosti na cijeloj teritoriji Republike Srpske i Federcije Bosne i Hercegovine.